Uredjenje vodotoka reke Rače u zoni mosta na putu Markovac-Svilajnac

  • Opis projekta
    Iskopi rečnog korita sa formiranjem kosina sa ugradnjom gabiona radi zaštite obale mosta sa izradom separatora za prečišćavanje atmosferske vode sa mosta
  • Klijent: HG HIDROGRUPA DOO Beograd
  • Lokacija: Svilajnac
  • Godina završetka: 2021